Integritetspolicy

Denna integritetspolicy reglerar användningen av programvaran Piratsessan (”appen”) som skapats av Susnet AB (apputvecklaren) och AB GymGlam. Appen innehåller 10 barndansvideor med rörelser för barn runt 2-7 år gamla.

Vilken information samlar appen hur används den?
Appen samlar ingen data från användaren.

Av användaren lämnade uppgifter
Appen får ingen information från användaren.

Automatiskt insamlad information
Inga uppgifter eller information samlas in automatiskt.

Hur behandlar appen realtidsinformation för enheten?
Appen samlar inte realtidsinformation, om var din enhet befinner sig till exempel.

Har tredje part tillgång till information som erhållits genom appen?
Nej.

Om Susnet AB (apputvecklaren) eller AB GymGlam ingår i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av hela eller en del av sina tillgångar, kommer du att meddelas via ett tydligt meddelande på vår webbplats. Även om eventuella ändringar i ägandet eller användning av denna information, samt eventuella alternativ du kan ha gällande denna information.

Vilka är mina rättigheter att frånsäga mig informationsinsamling?
Du kan stoppa all eventuell insamling av information appen enkelt genom att avinstallera appen.

Barn
Vi använder inte appen eller mjukvaran för att medvetet samla in data från eller marknadsföra produkter eller tjänster till barn yngre än 13 år. Om en förälder eller vårdnadshavare får kännedom om att hans eller hennes barn har försett oss med information utan deras samtycke, bör han eller hon kontakta oss på skrivtill@piratsessan.se. Vi kommer att ta bort sådan information från våra arkiv inom en rimlig tid.

Säkerhet
Det ligger i vårt intresse att skydda sekretessen för eventuell information från användarna. Om eventuell informationsinsamling, så till exempel, begränsar vi tillgången till den här informationen till anställda och underleverantörer som behöver känna till informationen för att kunna driva, utveckla eller förbättra appen. Men tänk på att, även om vi strävar efter att ge högsta säkerhet för information som vi eventuellt samlar in och bearbetar, kan inget säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsbrott.

Förändringar
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras i framtiden av någon anledning. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar i vår sekretesspolicy genom att publicera den nya integritetspolicyn här. Du rekommenderas att kontrollera denna integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringar, och fortsatt användning anses som godkännande av alla eventuella ändringar.

Ditt samtycke
Genom att använda appen, samtycker du till integritetspolicyn. Den berör användande av eventuella insamlade uppgifter på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, insamling, lagring, radering, användning och utlämning av information, och eventuellt insamlad information kommer att lagras i USA. Om du bor utanför USA kommer dina uppgifter att överföras, bearbetas och lagras där enligt Förenta Staternas sekretesstandarder.

Kontakta oss
Om du har några frågor om integritetsskydd när du använder appen, eller har frågor om våra rutiner, vänligen kontakta oss via e-post på skrivtill@piratsessan.se.